U bent hier:

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Sinds 25 mei j.l. is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook in Nederland van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Alle organisaties die met persoonsgegevens werken hebben hiermee te maken, dus ook de VG-KLM.

Wat betekent dit?

1. Door de AVG krijgen de leden meer mogelijkheden om invloed te krijgen bij de verwerking van hun gegevens.

 • Organisaties moeten aangeven welke gegevens van leden opgeslagen worden en voor welk doel.
 • Leden mogen hun eigen gegevens opvragen en hebben het recht om deze gegevens te (laten) wijzigen en/of (deels) te verwijderen.

2. Er moeten duidelijke afspraken met derde partijen gemaakt worden die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens.

 • Met providers van websites moet een overeenkomst voor de verwerking van de gegevens gemaakt worden.
  Ook moeten er adequate afspraken over backup faciliteiten gemaakt worden.
 • Eveneens moet er een overeenkomst afgesloten worden met de drukker van het blad Vrije Vogels.
  Die krijgt namelijk een compleet adressenbestand voor de verzending.

3. Binnen de organisatie

 • moet er een “functionaris voor de gegevensbescherming (FG)” benoemd worden.
 • moeten alle medewerkers die met de persoonsgegevens in aanraking komen, een “geheimhoudingsverklaring” tekenen.

4. Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een data-lek hebben plaatsgevonden dan moet dat altijd gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat heeft de vereniging gepensioneerden KLM (VG-KLM) de afgelopen maanden gedaan om het certificaat “AVG Verklaring” te verkrijgen?

 • Er is kritisch gekeken naar de ledengegevens die opgeslagen worden.
  Daarom zijn er een aantal velden verwijderd, waaronder de Datum-in-dienst en Datum-uit-dienst, omdat dit zogenaamde “bijzondere persoonsgegevens” zijn.
 • Er zijn acties ondernomen om andere “bijzondere persoonsgegevens”, zoals paspoortnummers, direct na afloop van de activiteit waarvoor die nodig waren, te verwijderen.
 • Er is een privacy policy opgesteld en inmiddels zichtbaar op de websites geplaatst.
  Zie www.vg-klm.nl
 • Er zijn “verwerkersovereenkomsten” met de providers en de drukker getekend.
 • Frits Buschman is eindverantwoordelijk bestuurslid voor AVG binnen het bestuur van VG-KLM. Hij is voor- en binnen VG-KLM de “functionaris voor de gegevensbescherming (FG)”.
 • De medewerkers die met persoonsgegevens werken, hebben een “geheimhoudingsverklaring” getekend.
 • De vereniging heeft deelgenomen aan het “Stappenplan” om te komen tot de verklaring. In dit 10 stappenplan staan alle relevante stappen beschreven, die uitgevoerd dienen te worden. Ook moet er bij iedere stap een toelichting gegeven worden van zaken die voor de vereniging van belang zijn.

Als u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens VG-KLM Secretariaat
E-mailadres secretaris@vg-klm.nl
Postadres p/a Kudelstaartseweg 250
1433 GR Kudelstaart

Op het moment dat u dit leest heeft de vereniging de “AVG verklaring” binnen en voldoet dus aan alle vereisten, zoals die in de wet zijn omschreven.
De VG-KLM is AVG-OK

Back to top