U bent hier:

Enquête Hoorrecht

Wat moet uw VG-KLM bestuur laten weten aan het KLM Arbeids Voorwaardelijk Overleg bij de invulling van het hoorrecht?

De Koepel Gepensioneerden (daar zijn de meeste grote Gepensioneerden Verenigingen bij aangesloten) heeft enkele vragen aangedragen voor de leden van de verenigingen. Wij leggen u deze vragen voor. Met uw antwoorden zijn wij straks beter in staat om invulling te geven aan het hoorrecht.

Informatie over de financiële effecten is er nog niet. Het gaat nu om de principiële keuzes. Bijvoorbeeld: vinden we een hoge pensioen zekerheid op langere termijn belangrijker dan het straks uitbetalen van indexeringsachterstand?

Kortom: we hebben uw reactie nodig. Het geeft ons de ruggensteun van onze leden bij het straks vervullen van het hoorrecht.

Uw stem wordt niet op naam bewaard en vertrouwelijk behandeld.

Velden met een * zijn verplicht.

VRAAG 1

Bij het invaren zijn onderstaande punten alle drie van belang voor gepensioneerden. Maar als er een keuze gemaakt moet worden; welke vindt u belangrijker dan de anderen? Daarom vragen wij u aan te geven welk uitgangspunt op één moet staan.

 1. Maximale inhaal indexatie toekennen bij het invaren om de opgelopen achterstand uit de voorgaande jaren in te lopen.
 2. Een forse veiligheidsbuffer maken, om toekomstige tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen en daarmee een mogelijke verlaging in uw pensioen te voorkomen.
 3. Een hoge eenmalige jaarindexatie toekennen bij het invaren. “Daarna zien we wel weer”


VRAAG 2

Er is een grote groep actieve deelnemers (leeftijd 45+) die bij het invaren naar het nieuwe stelsel een tekort aan premie opbouw heeft.
De oorzaak daarvan ligt in verschillende technieken in premie opbouw. De huidige pensioenpot is opgebouwd uit betaalde premie van gepensioneerden en de reeds betaalde premie van actieve KLM-ers.

 1. Het is logisch dat het tekort voor deze groep volledig wordt aangevuld uit de huidige pensioenpot.
   
 2. Het tekort is ontstaan door lage premieafdracht in de jonge jaren. Het probleem moet opgelost worden met extra premieafdracht en het is een verantwoordelijkheid voor werkgever en vakbonden om daar een oplossing voor te vinden.
   
 3. Werkgever en vakbonden moeten verantwoordelijkheid nemen en een oplossing zoeken, waarbij de belangen van gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden, in evenwicht zijn. Gedeeltelijke extra premie uit de pensioenpot en gedeeltelijk reparatie vanuit de werkgever.
   

Welk punt is voor u het belangrijkst.Tot slot:

Wij willen graag weten of oudere gepensioneerden andere voorkeuren hebben dan recent gepensioneerden. Daarom vragen wij uw leeftijd.


Bevestiging geen robot

Op dit formulier is een beveiliging actief. Los de som op om verder te gaan.


Back to top