U bent hier:

Spelregels Puzzelkanjer Competitie

 • Ieder lid, of zijn/haar partner kan meedoen aan deze competitie.
 • Over de ingezonden oplossingen wordt niet gediscussieerd en beslist uiteindelijk de puzzelredactie.
 • Bij gelijk puntenaantal ligt het voordeel bij de eerste (snelste) ontvangsttijd van de oplossing die bij de puzzelredactie binnengekomen is.
 • Aan de Puzzelkanjer wordt een geldprijs toegekend van 25 euro over te maken op zijn/haar bankrekening
 • Wanneer een speler langer dan een jaar (6 keer) geen oplossingen heeft ingezonden, vervallen de punten en wordt de naam van de speler verwijderd van de ladder.
 • Een Puzzelkanjer verdient vanzelf een plaatsje in de Puzzelkanjer Galerij op deze website.
 • De regel is dat een inzending als compleet wordt beschouwd, dus alle oplossingen per puzzel tegelijk inzenden. In geval er toch aparte inzendingen zijn, wordt de eerste inzending geteld. Latere inzendingen worden als niet ontvangen beschouwd.
 • Een eenmaal opgestuurde opgave kan binnen een uur worden aangepast, daarna is dat niet meer mogelijk en geldt de eerste opgave.

Puntentelling:

 • In deze competitie wordt voor een ingezonden oplossing per puzzel punten toegekend.
 • Er kunnen per oplossing of een combinatie van oplossingen bonuspunten worden toegekend.
 • Het maximum aantal te behalen punten is vooraf medegedeeld in Vrije Vogels.
 • De puzzelredactie kan naar eigen inzicht per puzzel en/of per persoon het puntenaantal wijzigen, extra punten of korting punten toekennen, c.q. aftrekken, i.v.m. bijzondere omstandigheden. Hierover kan niet worden gediscussieerd.
 • De inzender met het hoogste aantal punten*, op de ladder wordt automatisch de status van Puzzelkanjer toegekend.
 • Het puntensaldo van de Puzzelkanjer wordt direct na benoeming op nul gezet.
 • Indien een speler een of meerdere keren Puzzelkanjer is geweest, geldt voor deze speler een handicapregeling, e.e.a. afhankelijk van het aantal malen dat de Puzzelkanjer status is behaald zullen, per puzzelronde, de volgende kortingsregelingen gelden:

* bij een gelijk aantal punten is de ontvangsttijd bij de puzzelredactie beslissend.

Back to top